12.05.2012 12M, Prenem els carrers de Gandia! (15 M)

Més info:Concentració 12M